EHBO winkel

Breed assortiment

Advies en diensten op maat

Correcte prijzen

EHBO bij schaafwonden

Wat is het?

Een schaafwonde is een oppervlakkige wonde waarbij alleen het beschermende bovenste laagje van je huid is afgeschaafd. Daardoor zie je losse velletjes. Dit komt vaak voor na een valpartij.


Wat stel je vast?

 • Een schaafwonde isrood.
 • Je ziet puntvormige bloedingen.
 • Vaak zit er vuil in de wonde (bijvoorbeeld zand of kleine steentjes).
 • Deze wonden zijn erg pijnlijk, omdat er veel zenuwuiteinden geraakt zijn.

Aanbeveling

! Zorg ervoor dat je niet in contact komt met bloed of andere lichaamsvochten van het slachtoffer. Was of ontsmet je handen en trek wegwerphandschoenen aan.


Ga naar een arts als:

 • je de bloeding niet kan stelpen;
 • je de wonde niet goed kan proper maken(er blijft vuil in de wonde zitten);
 • het slachtoffer een schaafwonde heeft die groter is dan de helft van zijn handpalm;
 • het slachtoffer (vermoedelijk) niet genoegisbeschermd tegen tetanus (niet gevaccineerd,herhalingsvaccinatie te lang geleden, bijtwijfel);
 • het gezicht, de ogen of de geslachtsdelen zijngekwetst;
 • de wonde werd veroorzaakt door een beet van een dier of mens;
 • het gaat om een wonde bij een persoon met suikerziekte(diabetes) of met een verminderde weerstand.


Verleen verdere eerste hulp:


Stelp een eventuele bloeding door op de wonde te (laten) drukken. Daarna maak je de wonde proper:

 • Maak de wonde grondig schoon met stromendwater.
  • Gebruik bij voorkeur lauw water.
  • Richt de waterstraal rechtstreeks op dewonde om het vuil uit de wonde weg tespoelen.
 • Wrijf als dat nodig is lichtjes in de wondeom hardnekkig vuil eruit te halen.
  • Gebruik daarvoor een steriel kompres.
 • Dep na het spoelen de huid ronddewonde droog, bijvoorbeeld met een propere handdoek.
  • Raak daarbij de wondeniet meer aan.
 • Bedek de wonde nadat je ze proper gemaakthebt, bijvoorbeeld met een sterielkompres (eventueel met hydrogel),een vetverband, een wondpleister ofeen tweedehuidverband.
  • Een wonde geneest sneller als hij is bedekt, bij voorkeur in een vochtig wondklimaat (en op voorwaarde dat hij eerst goed werd schoongemaakt).


Wanneer ergeen of te weinig water beschikbaar is gebruik jeeen waterig,niet-verkleurend ontsmettingsmiddel.

 • Maak de wonde proper met een waterig,niet-verkleurend ontsmettingsmiddel.
  • Spuit het ontsmettingsmiddel op dewonde en op een kompres;
  • dep methet kompres het vuil uit de wonde.
 • Wrijf als dat nodig islichtjes in de wondeom hardnekkig vuil eruit te halen.
 • Zit er veel vuil in de wonde? Neem danregelmatig een nieuw kompres en gebruik voldoende ontsmettingsmiddel.
 • Zit er geen vuil meer in de wonde?Ontsmet de wonde dan nog een laatstekeer met een proper kompres.
 • Dep na het ontsmetten de huid rondde wonde droog, bijvoorbeeld meteen propere handdoek.
  • Raak daarbij dewonde niet meer aan.
 • Bedek de wonde nadat je ze ontsmethebt, bijvoorbeeld met een sterielkompres (eventueel met hydrogel),een vetverband, een wondpleister ofeen tweedehuidverband.
  • Een wonde geneest sneller als hij is bedekt, bij voorkeur in een vochtig wondklimaat (en op voorwaarde dat hij eerst goed werd schoongemaakt).


Bron Gezondheid & Wetenschap, Rode Kruis